sujet

Odpočtové návěstidlo ZEBRA

03.06.2015

Společnost SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. instalovala na náměstí Jana Palacha novou generaci odpočtových návěstidel.

Odpočtové návěstidlo typu ZEBRA nabízí přecházejícímu chodci grafickým způsobem informaci o tzv. vyklizovací době chodců, to je době potřebné k bezpečné chůzi přecházejícího chodce od vstupu do vozovky za návěstidlem na konec kolizní plochy. Odpočet (číselná hodnota) je nahrazen pěti ubývajícími osvětlenými segmenty zobrazujícími graficky přechod pro chodce, proto i název ZEBRA. Barva segmentů je bílá v černém poli a je stanovena tak, aby nemohlo dojít k záměně s ostatními signály, kterými je chodec povinen se řídit dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Odpočtové návěstidlo je umístěno k chodeckému návěstidlu vedle červeného signálu tak, aby bylo přímo v zorném poli přecházejícího chodce pro lepší informovanost účastníků provozu o aktuální dopravní situaci.

Znázornění průběhu odpočtu návěstidla ZEBRA:

- začátek odpočtu – změna chodeckého signálu VOLNO na STŮJ

- vyklizovací doba chodců rozdělena rovnoměrně do 5 polí (segmentů)