sujet

1000 nainstalovaných video detekčních kamer

20.02.2015

Naše společnost, jakožto dlouholetý specializovaný dodavatel světelné signalizace křižovatek, se může pochlubit tím, že v prosinci 2014 nainstalovala v České republice svou 1000 video-detekční kameru.

Moderní technologie video detekce pro silniční dopravu pracuje na bázi „virtuálních“ detektorů, které jsou implementovány do video signálu a detektují jedoucí i stojící vozidla s vysokou přesností srovnatelnou s klasickým konvenčními smyčkovými detektory, avšak s podstatně nižšími nároky na údržbu a opravy.

I tato technologie prochází neustálým vývojem a naše společnost právě testuje novou generaci silničních detektorů pracujících na bázi termokamer.

První zkušenosti ukazují, že deklarovaná míra přesnosti detekce je skutečně ověřena v provozu a použitím termokamer jsou navíc eliminovány některé negativní efekty jako stíny, odlesky, apod.

Jsme přesvědčeni, že zavádění nových technologií výrazně přispívá k vyšší bezpečnosti silniční dopravy a telematika je jednoznačně chápána jako oborem 21.století.