sujet

Členství ve Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení

03.06.2015

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. se počátkem roku 2015 stalo řádným členem Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO).

U příležitosti 47. technického semináře SRVO konaného ve dnech 21. 5. – 22. 5. v hotelu Palcát v Táboře jsme měli možnost se jako nový člen představit ostatním stávajícím členům, odborné veřejnosti a zástupcům státní správy a také presentovat nejmodernější produktovou řadu LED svítidel veřejného osvětlení skupiny SWARCO.

Ve večerních hodinách pak proběhla velmi působivá prohlídka naší instalace 59 LED svítidel Futurhead na ulici Lužnická s reálnou demonstrací liniového nasvětlení oblasti formou „světelného tunelu“, tedy bez světelného znečištění okolí v souladu s evropskou technickou legislativou a normami pro optimální osvětlení veřejných komunikací.

Technický seminář byl pro naši společnost více než úspěšným vstupem do stávající členské základny SRVO, přičemž nám dává možnost sdílet komplexní informace a zkušenosti z oblasti veřejného osvětlení z ČR i ze zahraničí.