sujet

PROFIL SPOLOČNOSTI

SWARCO TRAFFIC CZ

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. je dcérska spoločnosť spoločnosti SWARCO TRAFFIC AUSTRIA GmbH a súčasť holdingu SWARCO TRAFFIC HOLDNG AG (väčšinovo vlastnená SWARCO Group) a ponúka produkty skupiny SWARCO na českom a slovenskom trhu. Okrem hlavného mesta Prahy spoločnosť SWARCO TRAFFIC CZ pôsobí vo viac ako 20 mestách v Českej a 37 v Slovenskej republice.

Rozsiahly rad produktov spoločnosti zahŕňa koncepcie plánovania dopravy, projektové ridenie a systémy riadenia dopravy včítane:

  • Návestidiel cestnej sveteľnej signalizácie
  • Systémov riadenia dopravy
  • Počítačových systémov dopravy
  • Systémov riešenia parkovania
  • Informačných dopravných systémov
  • Systémov preferenčných postupov
  • City FCD a telematických riešení

Politika společnosti (PDF - 462,00 kB)

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/37
140 00 Praha 4, Czech Republic

Tel. +420 234 034 100
Fax +420 234 034 104
E-mail: office.stcz@swarco.com

www.swarco.com/stcz

IČ: 25680595
DIČ: CZ25680595
Soudní příslušnost: Praha
Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 60652