sujet

Riadenie mestskej dopravy

STRATÉGIE A RIEŠENIA PRE REGULOVANIE MESTSKEJ DOPRAVY

Riadenie a riešenie dopravy zostávajú dôležitou výzvou v husto osídlených mestách. Účinnejšie využívanie existujúcich cestných kapacít, harmonizované toky dopravy, riadenie dopravy podľa emisií, stanovenie priorít významu verejnej dopravy a zameranie sa na bezpečnosť chodcov. To sú niektoré prístupy spoločnosti SWARCO pre lepšie riadenie mestskej mobility. SWARCO preukázalo, že jeho riešenia trvalého sledovania dopravy a adaptabilná kontrola dopravy pomáhajú znižovať čas cestovania. Adaptívne riadiace systémy dopravy od SWARCO sledujú a detegujú dopravné dáta a aktualizujú optimálne riadiace stratégie pre regulovanie mestskej dopravy.

Riešenie