sujet

RIADENIE MEDZIMESTSKEJ DOPRAVY

STRATÉGIE A RIEŠENIA PRE KONTROLU A MONITOROVANIE DIAĽNÍC A TUNELOV

Veľa európskych diaľnic a medzimestských rýchlostných komunikácií je vybavených spoľahlivou a jasne viditeľnou signalizačnou technológiou LED od SWARCO. My však neponúkame len najlepšie značky na trhu VMS. SWARCO dodáva taktiež kompletné diaľničné a tunelové riadiace systémy dopravy a riešenia.

SWARCO ponúka rôzne druhy detektorov pre zber a ukladanie dopravných dát. Naše osvedčené vonkajšie stanice a systémový softvér spracovávajú tieto informácie a tým poskytujú ako miestne, tak aj centrálne koordinované diaľničné riadenie vrátane špecializovaných systémov pre tunely.

Jednoducho prístupné dáta z našich systémov umožňujú operátorom rýchlo rozpoznať problém a reagovať naň. Včasné a presné informácie o doprave umožňujú vodičom plánovať ich cesty, môžu prijímať informované rozhodnutia pred a počas ciest a dôjsť do svojho cieľa včas a s minimálnym stresom.

Riešenie