sujet

Elektromobilita

Aby sa udržal dnešný vysoký stupeň mobility, sú vyžadované základné zmeny a alternativne riešenia, pretože sa skôr či neskôr vyčerpajú konvenčné fosílne zdroje palív. Nezbytné zmeny je možno uskutečniť iba so skorým záväzkom, preto sa SWARCO TRAFFIC SYSTEMS účastní do budúcnosti orientovaných a inovatívnych projektov.

Motory na konvenčné palivá poškodzujú životné prostredie a spotrebúvajú neobnoviteľnú fosílnu energiu. Elektromobilita je sľubný koncept pre mestské oblasti, ktorý rozvíja motory priateľské k životnému prostrediu pohánené obnoviteľnými energiami.

Riešenie

  • ChargeLine

    Elektromobilita - alternatíva priateľská k životnému prostrediu.