sujet

Detekcia a enforcement

Dôležitou časťou systémov riadenia dopravy je získavanie dopravných dát. Aplikácia detekcie je rozmanitá a zahŕňa napríklad meranie rýchlosti a vzdialenosti, počítanie dopravy, klasifikáciu vozidiel, detekciu nehôd a kontrolu prístupu. SWARCO je expert na všetky rôzne technológie, ako sú indukčné slučky, video, radary, infračervené a taktiež kombinované systémy.

ROZSAH APLIKÁCIÍ

 • Riadenie prístupu vozidiel pre brány, vráta a závory
 • Monitorovanie obsadenosti a počítanie dopravy v parkovacích garážach
 • Signálny výstup pre inštalovanie návestidiel dopravnej svetelnej signalizácie a radiče dopravnej signalizácie
 • Detekcia vozidiel v závislosti od smeru
 • Zabezpečenie a monitorovanie napr. dopravníkových systémov a umývačiek
 • Meranie rýchlosti pre monitorovacie systémy v mestách a na diaľnici
 • Detekcia vozidiel pre klasifikáciu a meranie rýchlosti pre získavanie dopravných dát a pre riadenie
 • Detekcia zápchy

ENFORCEMENT

Pre bezpečnosť na cestách je dôležité dodržiavanie cestných pravidiel napr. rýchlostných obmedzení. Aby sa zaistilo, že vodiči budú dodržiavať tieto pravidlá, je nutné trvalé monitorovanie a teda taktiež ich vynucovanie kompetentnými úradmi.
V spolupráci s profesionálnymi partnermi v tejto oblasti podporuje SWARCO enforcement správnym vybavením pre:

 • automatické rozpoznávanie evidenčných čísel (ANPR)
 • monitorovanie jazdy na červenú
 • stacionárne monitorovanie rýchlosti

Riešenie