sujet

PRODUKTY A SLUŽBY

Široká škála produktov spoločnosti SWARCO TRAFFIC CZ zahŕňa prípravu, realizáciu, testovanie a prevádzku dopravných riadiacich systémov vrátane:

  • Svetelných signalizačných zariadení
  • Dopravných riadiacich systémov
  • Dopravných radičov
  • Inteligentných dopravných systémov
  • Parkovacích systémov
  • Aktivnej preferencie MHD
  • Dopravných telematických systémov