sujetsujet

Infomobilitate

Platforme de informare pentru călători şi pentru operatori

Produse

  • MISTIC

    Informaţii de incredere despre trafic, unde şi când sunt necesare.

  • OMNIA

    OMNIA este un mediu software de nivel înalt, care furnizează o interfaţă omogenă şi uşor de utilizat pentru operaţiile diferitelor sisteme de management şi control al traficului.