sujet

MANAGEMENTUL TRAFICULUI URBAN

Strategii şi soluţii pentru reglementarea traficului urban

Controlul şi gestionarea traficului rămâne o provocare deosebită în oraşele dens populate. O utilizare mai eficientă a capacităţilor drumurilor existente, fluxurile de trafic armonizate, controlul traficului privind emisiile de CO2, prioritizarea mijloacelor de transport public şi concentrarea asupra siguranţei pietonilor, sunt unele dintre abordările SWARCO pentru o mai bună gestionare a mobilitaţii urbane. SWARCO a dovedit că soluţiile sale pentru monitorizarea constantă a traficului şi pentru controlul adaptiv al traficului, ajută la reducerea timpului de calatorie. Sistemele SWARCO de control adaptiv al traficului urmaresc şi detectează datele de trafic şi acţionează strategii optime de management pentru reglementarea traficului urban.

Solutii