LIMBOROUTE LW48F

Flyplassmarkeringer

LIMBOROUTE LW48F Flyplassmarkeringer

RPA-testrapporter av BAST for LIMBOROUTE LW48F

Testrapport-nr.

Lagtykkelse

Forbruk

Drop-on materiale (DOM)

Trafikkteknologiske egenskaper

mm

Materiale

DOM

Identifikasjon

(avvikende identifikasjon er mulig - se relevant testrapport)

Ny tilstand

Brukt tilstand

kg / m²

kg / m²

Type I-merking

2006 1DW 01.04

0,3

0,477

0,23

Swarcolux P21

P5, S1, R5, Q5, T2

P5, S1, R5, Q5

2013 1DW 07.14

0,3

0,477

0,24

Swarcoflex 100-600 T14 M25

P5, S2, R5, Q5, T2

P5, S2, R4, Q5

2013 1DW 07.15

0,4

0,636

0,32

Swarcoflex 100-600 T14 M25

P5, S1, R4, Q5, T3

P5, S1, R4, Q5

2018 1VW 06.16

colored

0.4

0.636

0.4

Swarco, Flyplassperler Type I farget T14 GG30

P5, S1, R5, Q3, T3, Y2

P5, S1, R5, Q3

Type II markeringer

97 1W 12.07

0,6

0,954

0,60

Megalux 0,6-1,5 3: 1

P6, S1, R5, RW5, Q5, T2

P6, S1, R5, RW3, Q5

Downloads

Downloads