LIMBOROUTE 2-Comp. K809F

Flyplassmarkeringer

LIMBOROUTE 2-Comp. K809F Flyplassmarkeringer

RPA-testrapporter av BAST for LIMBOROUTE 2-Comp. K809F


Testrapport-nr.


Lagtykkelse


Forbruk


Drop-on materiale (DOM)


Trafikkteknologiske egenskaper


mm


Materiale

DOM

Identifikasjon

(avvikende identifikasjon er mulig - se relevant testrapport)

Ny tilstand


Brukt tilstand


kg / m²

kg / m²

Type I-merking

2005 1DS 07.17

0,3

0,45

0,24

Swarcolux P21

P5, S2, R5, Q5, T2

P5, S1, R5, Q5

2005 1DS 04.07

0,4

0,60

0,32

Swarcolux P21

P5, S2, R5, Q5, T3

P5, S1, R5, Q5

2007 1DS 08.10

0,4

0,60

0,32

Swarco Flyplassperler 2007 Type I

P5, S2, R5, Q5, T2

P5, S1, R5, Q5

Type II markeringer

2005 1DS 05.07

0,6

0,89

0,50

Megalux 0,6-1,5 KT14 3: 1

P6, S2, R5, RW5, Q5, T3

P6, S1, R5, RW5, Q5

2006 1DS 02.08

0,6

0,89

0,60

Swarco Flyplassperler 2006

P6, S2, R5, RW6, Q5, T4

P6, S1, R5, RW6, Q5

2012 1DS 06.21

0,6

0,89

0,50

Swarcolux 50 212-1.400 T14 MK30

P6, S1, R5, RW6, Q5, T3

P6, S1, R5, RW6, Q5

2013 1DS 08.05

0,6

0,89

0,50

Swarco Flyplassperler 2010 Type II 3: 1

P6, S2, R5, RW6, Q5, T4

P6, S1, R5, RW5, Q5

2012 1VS 01.12

0,6

0,84

0,50

Swarco No.1 perler Flyplassperler Type II farget T14 GG30 trafikkgul

P6, S1, R4, RW4, Q3, T4

P6, S1, R4, RW4, Q3

Downloads

Downloads