ACTROS.net

Trafikkregulator

ACTROS.net Trafikkregulator

ACTROS.net bruker standardisert kommunikasjonsutstyr og en spesiell programvarepakke. Gruppekontrollenheten er utstyrt med Java-basert trafikkontrollteknologi som ligner på ACTROS-kontrollenheten. Funksjoner som en gruppetidtaker eller trafikkavhengig programvalg kan dermed implementeres som ytelsesfunksjoner. Individuelt utvalgte komponenter garanterer optimalt design og perfekt drift.

Fordeler

  • Overføring av feilmeldinger
  • Kollektiv overføring av feilmeldinger via GSM
  • Overføring av detektorverdier for trafikkavhengig programvalg
  • Synkron API for implementering av trafikkavhengig programvalg
  • Synkron overgang av kontrollenheter
  • Tidtaker (overgangsavhengig programvalg)
  • Flere grupper
  • Sentral tidssynkronisering med DCF (radioklokketimer) via NTP
  • Skjerm i kontrollelement BDI-2

Tekniske detaljer

Maskinvare
Prosessorenhet Standardmodul LS2000, som også brukes som ACTROS kontrollenhet, OCIT og X-KOM-serien tilkoblingsmoduler. ACTROS.net styres via et eget BDI-2 kontrollelement.
Maskinvare for kommunikasjon Standard terminalserver ansvarlig for å etablere en nettverkstilkobling med tilkoblede styreenheter via tilkoblede modemer (Internet Protocol IP). Alternativt: GSM-modem for overføring av SMS-baserte feilmeldinger. Parallelle innganger og utganger kan eventuelt kobles til gruppestyringen via IO64-modulen.
Programvare
ACTROS.net sammenkopling Basert på OCIT-programvaren, som også brukes i trafikkregulatoren.
Konfigurasjon Kontroll av flere grupper med enheter ved hjelp av en tidtaker eller trafikkavhengig programvalg.
Trafikkteknologi En trafikkteknologisk funksjon med en sekundsklokkefrekvens er tilgjengelig for å implementere trafikkavhengig programvalg. Detektorsverdiene i kontrollenheten sendes til ACTROS.net som aggregerte detektorverdier (trafikktetthetssmåling av kjøretøy / sekund); Detektorbelegningsnivået for måleintervallet sendes også til ACTROS.net. I denne forbindelse blir verdiene forsinket med 10 sekunder. Ved hjelp av parametere (trafikkteknologivariablene til ACTROS-kontrollenheten) er det også mulig å lese og sette bestemte trafikkrelaterte verdier i gruppestyringsenheten, og dermed muliggjøre kontrollintervensjoner som går utover valg av signalprogrammer.
Meldingstyper Feilmeldinger til de tilkoblede styreenheter, statusinformasjon, (dørens status, detektorer og lamper, strømbrudd), nåværende tidskilde (sentral, lokal radio klokke, intern kvartsklokke).

Downloads

Downloads