TOPic

Nettbasert portal for trafikk i interurbane områder og byer

TOPic Nettbasert portal for trafikk i interurbane områder og byer

TOPic er den integrerte nettbaserte løsningen av sin art, slik at du får tilgang til et bredt spekter av trafikkadministrasjonsapplikasjoner fra en felles nettportal og opererer med alle typer enheter og systemer.


Profitt fra merverdi av en plattform for overvåking, service og evaluering av trafikkteknologi. Bruk portalen til å få tilgang til applikasjoner for trafikksignal og veikrysningskontroll, parkeringsstyring, trafikkanalyse og veilednings- og informasjonssystemer, og opplev fordelene ved å integrere styring og drift av disse systemene i en enkel struktur.