OMNIA

Programvare for integrasjon av hererogene ITS-applikasjoner

OMNIA Programvare for integrasjon av hererogene ITS-applikasjoner


OMNIA

SWARCO-løsning for integrering av heterogene ITS-applikasjoner. OMNIA er operatørens grensesnitt for overvåking og kontroll av alle integrerte ITS-enheter (VMS, detektorer, sensorer, barrierer ... ). Det inkluderer styring av integrerte delsystemer som CCTV, automatisk hendelsesdeteksjon, håndheving etc.

MISTIC

SWARCO-plattform for trafikkmodellering for motorveier og bytilsyn. MISTIC bygger motorer for trafikkestimering og prognoser.

Strategisk leder

SWARCO-modulen for beslutningsstøtte som hjelper operatørene med å finne de mest hensiktsmessige tiltakene for bruk i hver registrerte trafikkssituasjon, for å nå tjenestemålene og retningslinjene knyttet til trafikk og miljø. Den fokuserer på styring av alle tilkoblede systemer og enheter som kan påvirke trafikk og mobilitet for å sikre effektivitet, reaktivitet og sikkerhet på veinettet.

  • Høy fleksibilitet for å møte kundenes behov
  • Fleksibel integrering av tredjepartsprodukter og eksisterende utstyr
  • Integrert ITS-system:
    By, motorvei og offentlig transport applikasjon i et sentralt system, ressurs for f.eks. ringveier og tunneler
  • Oppfyller internasjonale standarder: NTCIP