INDIVIDUELL PLASSDETEKSJON

Enkel måte å finne en parkeringsplass på

INDIVIDUELL PLASSDETEKSJON Enkel måte å finne en parkeringsplass på

Deteksjon av ledig plasser gir optimal utnyttelse av parkeringsområdet. Mindre søketrafikk bidrar generelt til bedre trafikkflyt og større bekvemmelighet og til å unngå unødvendige utslipp. Samtidig drar parkeringsoperatørene og eierne nytte av en bedre utnyttelsesgrad i parkeringsanlegget.

Systemets fleksibilitet gir en lett tilgjengelig oversikt over området og plassene som brukes hyppigst, og hvilke områder som blir mindre brukt eller unngått av kundene. Disse dataene kan bidra til å forbedre utnyttelsen av parkeringsanlegget, noe som fører til økt kundetilfredshet og mer inntekt for både eiere, forvaltningsselskaper og operatør.

Systemet kan enkelt knyttes til betalingssystemer.

Fordeler for dere:

  • Teknologi som er basert på lang erfaring
  • Statistisk modul for enkel rapportering
  • Tilpassede løsninger for spesielle brukergrupper (HC, elbiler, familier, etc.)