LED MOBIL VMS

Forbedret sikkerhet på veien

LED MOBIL VMS Forbedret sikkerhet på veien

Disse fleksible LED-displayene forbedrer trafiksikkerheten ved å informere om veiarbeid på motorveier, ved å varsle mot hindringer og overbelastning eller ved å signalisere endringer i trafikkomdirigering.

LED mobile variable meldingsskilt består av:

  • varselvogner
  • skilt for lastebiler for veivedlikehold
  • midlertidige variable meldingsskilt
  • skilt for politiet og andre intervensjonskjøretøyer
     
insert_emoticon

Enkel
Kontrollsystem

public

Alternativ kraft
Forsyningskilder

local_florist

Energieffektiv
LED

settings

Diverse
Pikselalternativer

Tekniske detaljer

Downloads

Downloads