DETEKSJON AV OVERHØYDEBILER

Reduser antallet av bro- og tunnelangrep umiddelbart

DETEKSJON AV OVERHØYDEBILER Reduser antallet av bro- og tunnelangrep umiddelbart

Kostbare broangrep kan unngås ved å varsle overhøydebiler på deres tilnærming. SWARCOs Overheight Vehicle Detection (OVD) -systemer er den ideelle løsningen.

 
Ved å bruke flere deteksjonsmetoder for å passe til stedet, bestemmer SWARCOs overhøydedeteksjonssystem om et kjøretøy er for høyt til å passere trygt under et begrenset område for bro, tunnel eller høyde. Systemet aktiverer en TSRGD-kompatibel fast melding på en LED-skjerm som anbefaler at sjåføren enten 'Kjører tilbake' eller 'Kjører til høyre eller venstre' eller et skreddersydd design. Skilt har ofte en trygg høydegrafikk til å forklare for førere av alle språk om faren.


Direkte informasjon fra systemet, inkludert alle aktiveringer og status, overvåkes og registreres for å sikre at sikkerhetskritiske skilt alltid er i optimal stand. Alt kan nås eksternt ved hjelp av SWARCOs Zephyr.

verified_user

 Påvist pålitelighet

info

Fjernovervåking

star

Forbedrer betydelig trafikksikkerheten

settings

Diverse
Alternativer

Downloads

Downloads