TOPO TRAFIKKTELLER

Plug and Play-system - Klar til bruk

TOPO TRAFIKKTELLER Plug and Play-system - Klar til bruk

Å kunne styre trafikkstrømmen på alle nivåer blir stadig viktigere. God planlegging vil redusere luftforurensning, minimere trafikkulykker, øke den helhetlige sikkerheten og samle data, slik at man kan analysere gjennomsnittlig daglig trafikk på en gitt rute.


Fordeler

 • Plug & Play-system med lavt energiforbruk
 • Kan skille mellom 10 forskjellige kjøretøysklasser
 • Utmerket synlighet fra lange avstander, selv under ugunstige værforhold
 • Strøm eller batteri
 • Leverer trafikkdata for eksempel til Mastra
 • Beregner hastighet
 • Totalt antall kjøretøy
 • Analyse av den daglige gjennomsnittlige trafikken
 • Data kan importeres enten automatisk via GSM-modul eller manuelt i programmet
 • Bluetooth®trådløs tilgang til data
 • 3 modeller og flere enkle monteringsalternativer i både urbane og landlige områder
 • Datalagringskapasitet: mer enn 500.000 biler


Tekniske detaljer


TEKNISKE DETALJER


RADAR

 • Alle tre modeller kan overvåke trafikken i nærmeste veibane, dog kan TOPO+ .slp og TOPO+ .box også måle motkjørende trafikk med enkle begrensninger som:
                      -  Færre enn gjennomsnittlig 10.000 daglig trafikante
                      -  Ingen analyse av akustiske egenskaper


DRIFTSSPENNING

 • 12V batteri (solcelle / vindkraft)
 • 220-240V


VEDLIKEHOLD

 • Enkelt vedlikehold


STANDARDER

 • DIN VDE 0832-100: 2002-02
 • DIN EN 50293
 • ETSI EN 300440
 • DIN EN 60950-1


MONTERING

 • TOPO.plus, monteres på en mast i 250 cm høyde
 • TOPO.slp, plasseres i fundament
 • TOPO.box, monteres på en mast i 100 cm høyde


MÅL

 • TOPO.plus - (ikke oppgitt)
 • TOPO.slp - mål på stangende. Høyde 110/116 cm.
 • TOPO.box - 41x35x18 cm (HxBxD)


GPS

 • En GPS-modul koblet til GSM-grensesnittet er tilgjengelig.
 • Plasseringskoordinatene lagres sammen med innsamlede trafikkdata i hvert datasett.
 • Hvis en TOPO+ fjernes uten tillatelse, sender GPS-modulen automatisk en alarmbeskjed med sin posisjon.


DATAOVERFØRING

 • Bluetooth® til bærbar via håndholdt terminal
 • Valgfritt: GPRS-modem
 • Alternativ: RS232 / Bluetooth®
 • Data kan importeres enten automatisk via GSM-modul eller manuelt i programmet. Ulike eksporteringer kan leveres, for eksempel. Mastra etc.
ProdukterTOPO.plus

For nøyaktig klassifisering av
trafikkvolum, installeres enheten i ca 250 centimeters høyde på masten. Denne varianten har integrert ladeenhet, og kan med fordel brukes som permanent tellestasjon.

TOPO.slp

Integrasjon av systemet i en standard kantstang (SLP). Til montering langs veier utenfor bygrensen. Kantstangen er diskrét og gir et riktig bilde av trafikkmønsteret.


TOPO.box

Den lille boksen kan enkelt installeres ved siden av veien. Det trengs kun en person for montasje da den kan monteres enkelt og hurtig. Boksen gjør det mulig å etablere telling hurtig, når og hvor det måtte ønskes.