Merkingssystemer for parkering

Bedret orientering, sikkerhet og holdbarhet.

Tydelig veiledning med hvite og fargede markeringer er viktig for orientering til sjåfører og organisering av biler, i tillegg til at det bedrer sikkerheten. Markeringssystemer for parkering angir i de fleste tilfeller, med linjer, hvordan og hvor kjøretøy skal parkeres, og angir grenser for de som kjører.

I over fem tiår har SWARCO vært en av de ledende produsentene og leverandørene av kvalitetsmerkingssystemer for parkeringsanlegg. SWARCO tilbyr en rekke merkingssystemer som er spesielt utformet til å identifisere parkeringsplasser, avhengig av hvilke regler som gjelder for området.

Downloads

Downloads