Vannbårne malinger

Vannbårne belegg til veimerking brukes mye i veimerkingsindustrien som en økonomisk merking av verdens motorveier. Den er den foretrukne merkingen på grunn av god balanse mellom ytelse, kostnad og brukervennlighet, noe som forbedrer bilistens sikkerhet og gir virksomheter en allsidig merkingsløsning. Dagens formuleringer og applikasjonsteknikker har utviklet seg til å gi forbedrede sikkerhetsfordeler for bilføreren, noe som inkluderer forbedrede nattsensitive reflekterende løsninger og økonomiske tynnspray-løsninger.

Downloads

Downloads