Løsemiddelbaserte malinger

Høysolid maling

Løsemiddelbårne belegg til veimerking brukes mye i veimerkingsindustrien som en økonomisk merking på verdens motorveier. Det er fortsatt den foretrukne merkingen i kjøligere temperaturer på grunn av sin hurtigere tørking, samtidig som den opprettholder en god balanse mellom ytelse, kostnad og brukervennlighet. Dette forbedrer bilisters sikkerhet og gir virksomheter en allsidig merkingsløsning. Dagens formuleringer og applikasjonsteknikker har utviklet seg til å gi forbedrede sikkerhetsfordeler til bilføreren, noe som omfatter forbedret våt-natt-refleksjon og økonomiske løsninger med tynn spray.

Påføring av løsemiddelbasert maling

Downloads

Downloads