Byggesonemerking

Veimerkinger for byggesoner er midlertidige markeringer som brukes i perioden mellom åpning av en ny veiseksjon og påføring av permanent merking. De har et spesielt fargevalg som er forskjellig fra land til land. Gul markering (for eksempel i Tyskland) overstyrer de normale hvite markeringene, og må derfor være av høy kvalitet. Den høye trafikkbelastningen/trafikkdensiteten gjør det nødvendig å velge merkesystemet nøye. I tillegg må det være mulig å påføre markeringene under ugunstige værforhold. De må tørke raskt og må holde seg godt på underlaget, selv under fuktige forhold.

Påføring av byggesonemarkeringer