Flytt musen over dette innholdet og erstatt det med ønsket innhold.