Trafikkontroll og overvåking

Trafikkovervåking

Et ATMS er bygget på et sentralt programvaresystem. På den ene siden mottar det informasjon om trafikksituasjonen fra tilkoblede sensorer og andre kilder for å overvåke trafikken.

Å observere byens trafikk er en grunnleggende oppgave innen trafikkstyring. Informasjon om trafikknettet kommer fra sensorer og detektorer, f.eks. sløyfer, kameraer og andre kilder. Nyeste teknologier som gir informasjon for trafikkstyring, er Bluetooth®-baserte systemer og mobildata fra kjøretøy (FCD).

SWARCO tilbyr hele spekteret av løsninger, programvare og maskinvare for trafikkovervåking.

Hovedtrekk ved trafikkovervåking

Trafikkobservasjon i sanntid

network_check

Overvåking av trafikkhåndtering

dvr

Trafikkdiagnostikk

playlist_add_check

Trafikkdatainnsamling

video_label

Videostyring

report_problem

Loggføring

Trafikkobservasjon i sanntid

Trafikkdata som er tilgjengeliggjort for styreapparater og detektorstasjoner samles for å få sanntidsoversikt over trafikkstatus.

Signalgruppestatus hentes i sanntid og gjøres tilgjengelig som tidsbasert diagram og i arkiv med historikk.

network_check

Trafikkoperasjon overvåking

Løsningen kobler sammen et stort antall installasjoner og eksterne systemer. Brukeren kan overvåke alle utstyrs- og systemmeldinger om tekniske problemer som må behandles. Den grunnleggende informasjonen inkluderer:

  •     Tidsstempling og oversikt over enheter
  •     Beskrivelse av enheter eller delsystemer
  •     Feilkoder og beskrivelse av feil
  •     Status (feil, udefinert, ok, etc.)

Basert på overvåkingsfunksjoner er alarmstyringsdelen ansvarlig for å generere alarmer eller advarselsmeldinger for å varsle feil på enheten og administrere dokumentasjon. Flere kanaler brukes til å informere systembrukere om oppdagede feil.

dvr

Trafikkdiagnostikk og enhetsdiagnostikk

Den diagnostiske komponenten brukes til å registrere tekniske feil i systemet, i utstyret på stedet, i kommunikasjonssystemer og i annet teknisk utstyr. Meldingene som genereres av det diagnostiske verktøyet, brukes til å sikre minimal nedetid i systemet og utstyret, og å sørge for hurtige gjenopprettingshandlinger på overvåkede feil.

playlist_add_check

Trafikkdatainnsamling

Denne komponenten henter trafikkrelaterte data fra ulike enheter og presenterer dem for brukeren ved å vise frem, eksportere og skrive ut innholdet. Hovedverdiene man kan få ut:

  •     trafikkvolumer (tellinger)
  •     hastighet
  •     tetthet
  •     klassifisering (inkludert kjøretøyets fart og lengde)

En enkel oversikt over trafikkdata, hendelser og situasjoner er avgjørende for å ha god kvalitetskontroll. Informasjonen blir samlet til statistikk som analyseres, visualiseres og lagres i en rapport. Ulike tidsperioder er tilgjengelige (for eksempel: i dag, i går eller en forhåndsdefinert intervall). Rapporter blir generert med oversikt over alle registrerte feil, også i enkeltkomponenter.

video_label

Videostyring

Videostrømmer som kommer fra kameraer er tilgjengelige for brukeren, med sanntidsvisualisering. Grunnleggende funksjoner som panorering, zooming og vipping er tilgjengelige for brukeren direkte fra brukergrensesnittet. Videostyringsfunksjonen har et integrert dedikert delsystem for lagring og arkivering av videofiler.

report_problem

Logging

Løsningen inneholder sikkerhetskritiske funksjoner og må derfor også ha pålitelig loggføring. Denne komponenten brukes til å logge alle operative handlinger og systemhendelser, med tidsstempler, som senere brukes til diagnostikk og evaluering. Loggfilene er tilgjengelige for diagnostikk, og det er mulig å eksportere dem. Alle endringer i systeminnstillingene logges også med tidsstempler for senere bruk i evaluering. Loggføringsfunksjonaliteten gjør det også mulig å generere relevante rapporter basert på disse dataene.

Ulike brukere har tilgang til systemet, og opprettelser og modifikasjoner av objektdata blir logget av systemet med dato, klokkeslett og brukeridentifikasjon.

Trafikkkontroll

Med Advanced Traffic Management Systems (A-TMS)

Avanserte trafikkstyringssystemer (ATMS) tar sikte på å forbedre trafikkflyten i byområder ved å bruke avansert trafikkontroll. Dette inkluderer en mer effektiv utnyttelse av mobilitetsnettverket, bedret trafikksikkerhet og en samlet redusert miljøpåvirkning.

Et ATMS er bygget på et sentralt programvaresystem. På den ene siden mottar det informasjon om trafikksituasjonen fra tilkoblede sensorer og andre kilder for å overvåke trafikken. På den andre siden påvirker det aktivt trafikk via skilting, trafikksignaler og annet. I tillegg kan det også gi trafikkinformasjon til ulike trafikanter, trafikkpoliti og andre interessenter.

Hovedfordeler ved A-TMS

extension

Modulær
Arkitektur

Den modulære arkitekturen i SWARCOs trafikkhåndteringsløsninger er fleksible. Dette gjør det mulig å tilpasse seg lokale behov, fra små tettsteder med to trafikklys til store byer med hundrevis av trafikklys med mer komplekse kontroll- og justeringsbehov.

language

Global rekkevidde,
lokalt fokus

SWARCO distribuerer trafikkstyringssystemer over hele verden, og tar med erfaringene rundt fra ulike regioner. Vi lytter til lokale behov, standarder, protokoller og forskrifter, og vi gir fokusert lokal støtte til våre kunder, mens vi fremmer kjernevirksomhetene i alle regioner og markeder.

grade

Avansert
funksjonalitet

SWARCO tilbyr et avansert, topp moderne sett med funksjoner, inkludert proaktivt vedlikehold, datainnsamling og administrasjon, feilhåndtering, analyse, adaptiv trafikkontroll, V2X-hjelpemidler, med mer.

settings

Forlengelighet, Tilpasninger
& Rådgivning

Vi vet at hvert prosjekt er forskjellig og har derfor designet vår plattform for å kunne gjøre utvidelser og tilpasninger til enkeltprosjekter. For alle design- og implementeringsaktiviteter av våre produkter tilbyr vi nært samarbeid og konsulenttjenester for å sikre at dine behov blir identifisert og ivaretatt.