Vår ledende idé

INTERVJU MED SWARCO'S LEDER FOR VEIMERKINGSSYSTEMER, PHILIPP SWAROVSKI (PS) OG LEDER FOR ITS (INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER), MICHAEL SCHUCH (MSCH,) OM DEN NYE NØKKELMELDINGEN TIL SWARCO: 

Vi bedrer folks livskvalitet
ved å gjøre reiser tryggere, raskere, mer behagelig
og mer miljøvennlig.

Spørsmål: Mr. Swarovski, hva betyr den ledende ideen?

PS: I vår virksomhet handler det om at folk er på vei til deres individuelle destinasjoner. Hver dag orienterer reisende seg med hjelp av våre trafikksikkerhetsløsninger, i mange tilfeller uten å vite hvem som står bak denne veimerkingen som har så god synlighet om natten. Mest når du kjører på en vei uten striper vil du legge merke til de livreddende fordelene som profesjonelle og godt vedlikeholdte veimerkinger har. På denne måten forbedrer SWARCO livskvaliteten til alle, fordi kjøring på veier med gode veimerkiner er mer praktisk, tryggere, og lar reisende komme raskere til sine destinasjoner. Og det er et faktum at godt styrt og jevnt flytende trafikk er mye mer miljøvennlig. Det er viktig å merke seg at vi forbedrer reiseopplevelsen, ikke bare på veiene. Du finner SWARCOs veimerkingsløsninger ved fotgjengeroverganger, på flyplasser, på industrilagergulv, på Formel 1-baner, i rundkjøringer, på parkeringsplassen, på lekeplassen, på togstasjonsplattformene og på mange flere steder.

Spørsmål: Herr Schuch, hva er tankene dine bak den ledende ideen?

MSch: Trafikk og transport er i alles hoder, fordi vi alle vil ha jevnere trafikkstrøm, mindre trengsel, raskere reise og reduserte utslipp. Når dette ikke skjer, ser vi dette som begrensninger for livskvaliteten vår. Derfor legger SWARCO fokus på å forbedre reiseopplevelsen. Vårt hovedprinsipp er å levere mobilitetsstyring og informasjonsløsninger til hjelp for de som reiser. Vi vet at stadig flere mennesker vil endre reisemåte når de er på vei fra A til B, og at informasjon om tilgjengelige reisealternativer ofte spiller en veldig viktig rolle. Enten de kjører elbil, buss eller sykkel, eller om de går: De vil ha oppdatert informasjon i sanntid om ting som ruteplaner, tilgjengelighet på parkeringsplasser og ladestasjoner for EL-biler, samt koordinering av forskjellige transportalternativer. Dette er avgjørende for å kunne få en jevn, problemfri og praktisk reise med så lite forsinkelse som mulig. SWARCO tilbyr systemer og løsninger som behandler hele transportsystemet fra bygd til by på en holistisk måte. Vi hjepler myndighetene ved å gi dem sammenkoblede mobilitetsløsninger som forbedrer deres livskvalitet. Et høyt servicenivå og lett tilgjengelig turinformasjon er gode midler for å kunne møte forventningene til en sømløs og brukervennlig reiseopplevelse.

Michael Schuch, COO i avdeling for ITS

Spørsmål: Mr. Swarovski, hva er SWARCOs siste nytt fra avdelingen for veimerkingssystemer og hvordan støtter de oppunder den ledende ideen?

PS: I vårt kompetansesenter for glassteknologi og veimerkingssystemer fortsetter vi å utvikle nye produkter og løsninger, ikke bare for å bedre retrorefleksjon, utvidet holdbarhet og økt miljøvern. For oss betyr en forbedring av livskvaliteten at vi også bør se nærmere på forbedring av arbeidsprosesser for brukerne av veimerkinger. SWARCO er i forkant med å tilby hundrevis av forskjellige tilpassede glassperleblandinger, som er optimalt designet for å passe

Philipp Swarovski

Philipp Swarovski, COO ved avdeling for veimerkingssystemer

ulike formål for veimerkingen. Blandinger med våre høyt ytende SOLIDPLUS-perler sørger for at veimerkingsentreprenører produserer veimerkning med utmerket synlighet om natten, som enkelt oppfyller kravene til ulike standarder og krav om langsiktig ytelse. I Amsterdam premierte vi et nytt merkingssystem, spesielt for innendørs bruk til butikkgulv og i industrielle haller. SWARCO UV-LINE er et herdingssystem som er tørt og funksjonelt etter bare to sekunder med UV-lys. Dette tilrettelegger ikke bare jobben for den som legger merkingen, men det reduserer også drastisk nedetidene til produksjonsanlegg for merking. SWARCO UV-LINE beskytter miljøet da det er et løsemiddelfritt system som kan brukes bekymringsfritt i sektorer der lukt også er en kritisk faktor, for eksempel til mat og farmasøytisk industri.

Spørsmål: Herr Schuch, hva er SWARCOs innovasjoner fra ITS-avdelingsperspektivet og hvordan støtter de den ledende ideen?

MSch: Våre fremtidssikre løsninger er godt tilpasset konseptet "Connected Traveler" - inkludert autonome kjøretøy - som åpner opp for mobilitet som en tjeneste. Alle våre handlinger fungerer som byggeklosser i vår visjon for fremtidens mobilitetsstyring: Fullt digitalisert, integrert og interaktivt. For eksempel har vi investert i FoU for å få våre veinfrastruktursystemer til å kommunisere med biler, busser og lastebiler: I Nederland aktiverer vi veikryss som kobles til biler for bedre trafikkflyt gjennom TALKING TRAFFIC-initiativet, mens vi i Norge har lykkes med å demonstrere våre Traffic Light Assistant- og Traffic Light Forecast-løsninger sammen med Volvo. Vi viste frem et utvalg med C-ITS klare løsninger på Intertraffic Amsterdam, inkludert app for syklister. Avansert styring av kollektivtrafikkflåten fører til bedre servicekvalitet, noe som bidrar til å oppmuntre til modalskift, noe som igjen fører sikrere og renere miljø for alle. Ombordløsninger for fremtidige kollektivtransportkjøretøy inkluderer sikkerhets- og sikkerhetsapplikasjoner som økologisk kjøring og passasjerovervåking - noe som gjør tjenestene mer kostnadseffektive, grønnere og gir høyere omsorgsnivå for sårbare reisende. Vi begynner å bruke AI-teknologi, sammen med sammenkobling av data og modellering, for å kunne behandle store mengder data som nå kommer fra mobile enheter og smarte sensorer. Dette gir oss økt bevissthet rundt hva som sannsynligvis kan skje på kort, mellomlang og lang sikt ved lyskryss slik at vi kan videreutvikle våre adaptive Urban Traffic Control-systemer. Vårt endelige mål er å styrke og klargjøre byer for å skifte fra tradisjonell infrastrukturbasert transportstyring til en mer data-drevet, tilgjengelig, pålitelig, effektiv og skreddersydd "asa-service"-tilnærming, bygget rundt brukerne.

Spørsmål: Og hva med de aktive teknologiene som SWARCO er kjent for globalt?

MSch: Selvfølgelig har vi også innovasjoner innen disse delene av vår virksomhet! For eksempel fortsetter SWARCO å være verdensledende innenfor LED-trafikklys, hvor vi integrerer nye funksjoner som miljødatainnsamling og fotgjengersøking for å forbedre sikkerheten. SWARCO LINE TECHNOLOGY er en annen innovativ tilnærming for å redusere mengden ledninger og utstyr som trengs på gaten ved veikryss og gågater, samt å åpne muligheten for bedre kommunikasjon mellom trafikkregulatoren, trafikkdetektorer og signalhodene. Som du ser har vi mange ideer som kan bidra til å forbedre livskvaliteten og skape bedre reiseopplevelser.