SWARCO X-LINE werkt met gedecentraliseerde intelligentie en bestuurt verkeerslichtsystemen via een CAN-gebaseerd netwerk (Control Area Network). Dit opent een schat aan nieuwe functies en uitbreidingsmogelijkheden voor de gebruiker in de toekomst.

Kruispuntbediening verder uitgedacht
Met het nieuwe SWARCO X-LINE-platform vindt het concept van het internet der dingen zijn weg naar gemeentelijk kruispuntbeheer. Dit is het juiste moment om dit te doen, omdat naleving van de steeds strenger wordende regels voor de beheersing van luchtverontreiniging en het groeiende netwerk van autonome en niet-autonome voertuigen in de toekomst steeds efficiëntere gemeentelijke verkeerscontrolesystemen en signaleringssystemen zullen vergen.


Modernisering zonder files
Een ander groot voordeel van SWARCO X-LINE, in combinatie met ACTROS ECU's, is dat de bestaande kabelinfrastructuur opnieuw kan worden gebruikt. Het resultaat is dat u bespaart op civiele techniek en kostbare verkeersveiligheidsmaatregelen tijdens de conversie van de fabriek - en dus ook op impopulaire bouwlocaties, verkeersopstoppingen en de bijbehorende extra luchtvervuiling door stikstofoxiden en zwevende deeltjes. Bovendien zorgen de koperkabels die niet nodig zijn ervoor dat er bespaard wordt op grondstoffen.


Preventie vervangt reparatie
En het nieuwe systeem voldoet beter dan tevoren aan zijn inherente taak van veilige en betrouwbare signalering. Traditionele verkeerslichten die via een elektrische interface worden geregeld, kunnen alleen aangeven of ze op dit moment werken of niet. De nieuwe oplossing biedt de mogelijkheid om gedetailleerde informatie over een kritieke storing in de signaalkop op te vragen. Niet-kritieke storingen en kleine incidenten kunnen ook worden gemeld. Daarom zijn voorspellende en door gebeurtenissen geactiveerde activiteiten mogelijk, in plaats van alleen periodiek onderhoud. Ten slotte kan de functionaliteit worden uitgebreid door servicepatches op afstand toe te passen via een firmware-update.


Minder energie voor meer kracht
In traditionele systemen wordt de verbruikte energie door de elektrische interface tussen verkeerslichtregelaar en signaalkop gebruikt als een indicator voor het wel of niet werken van de signaalkop. Zelfs in de gedeactiveerde modus (d.w.z. signaal uit) is het vermogensverlies ongeveer 6 tot 5 W, afhankelijk van het geografische gebied.

De elektronische interface zorgt voor een drastische vermindering van het vermogensverlies tot 1 of 2W, wat resulteert in een toename van de stroomefficiëntie. Bovendien kunnen, vanwege het minimale energieverbruik van LED's, elektrische storingen op de lijn worden geëlimineerd en het toezicht is degelijker.

instellingen

 

Gemakkelijk
Verlengbaar

ster


Toekomst
Veilig

wb_incandescent

Energie
Efficiënt

local_florist

Milieu
Geluid

Downloads

Downloads