IG946

Inductieve detectielus voor stadsverkeer (inclusief openbaar vervoer)

IG946 Inductieve detectielus voor stadsverkeer (inclusief openbaar vervoer)

De 4 kanaals-detectielus IG946 wordt gebruikt voor signaaluitvoer in verkeerslichtinstallaties via schakeluitgangen en CAN-bus, alsmede voor verkeerstellingen. De detector is ontworpen voor montage op DIN-rail en omvat een complete overspanningsbeveiligingsmodule voor de inductielussen.

FUNCTIONELE BESCHRIJVING:

De IG946CAN is een inductieve detectielus voor de aansluiting van maximaal vier inductielussen en werd speciaal ontwikkeld voor toepassingen op het gebied van verkeerstechnologie.

De IG946 biedt de functies en uitstekende eigenschappen van de inductie-detectielussen van de SWARCO TRAFFIC SYSTEMS in 19-inch stekkertechnologie als een DIN-railversie en omvat een complete overspanningsbeveiligingsmodule in één apparaat. Deze integratie minimaliseert de bekabelingsinspanning en vermindert de benodigde ruimte aanzienlijk.

De IG946 heeft een seriële CAN-businterface voor gegevensoverdracht. De bitsnelheid wordt automatisch herkend binnen een bereik van 10-500 kbps en de adressering kan worden uitgevoerd door een DIP-switch.

Het CAN-protocol is specifiek ontworpen voor verkeersregelingstoepassingen. Standaard data-inhouden zijn o.a. detectiestatus, foutstatus en detectieranden met respectievelijk een tijdsinterval in de bezettingsduur. In een systeem met dubbele lus worden extra gegevens zoals voertuigsnelheid, lengte en richting verzonden.

Een classificatie in fiets/ niet-fiets aangevuld met snelheid en rijrichting is mogelijk bij gebruik van een SWARCO-fietslussysteem. Via de CAN-bus-interface is ook de volledige parametrering van de detector mogelijk.

De detector verwerkt de lussen achter elkaar in een vooraf bepaalde volgorde (multiplexmodus); d.w.z. er is altijd maar één lus geschakeld als inductantie-L naar het LC-oscillatiecircuit van de detector. Omdat er altijd alleen stroom door één lus stroomt, kunnen de kanalen van een detector elkaar niet hinderen.

Als een metalen voorwerp zich binnen het werkingsbereik van de aangesloten inductielus bevindt, verandert de frequentie van de LC-oscillator ook als gevolg van de reductie in de lusinductantie. Deze verandering wordt bepaald door het detector-evaluatiecircuit en als de inschakeldrempel wordt overschreden, komt er een bezetsignaal op de schakeluitgangen van het kanaal (open collector). Verschillende uitgangsfuncties, b.v. aanwezigheidssignaal en pulssignaal zijn mogelijk.

De detector is geconfigureerd met behulp van de seriële service-interface aan de voorkant van het apparaat. DeLoopMaster-bedieningsprogramma, dat gratis is, biedt een handige operatorinterface voor het wijzigen en weergeven van alle parameters en diagnostische waarden. De geconfigureerde parameters worden opgeslagen in een niet-vluchtig geheugen (EEPROM).

Voordelen

veiligheid

 Bestand tegen vandalisme
en duurzaam

local_florist

Laag vermogen
Verbruik

ster

Breed
Inductiebereik

instellingen

CAN-bus
Interface

Technische gegevens