Naleving

Het respecteren van de regels

Verantwoordelijk ondernemingsbestuur is zeer belangrijk voor SWARCO. Om dit te bereiken, streven het management en de controle van de onderneming ernaar een werkomgeving te creëren die integriteit, respect en verantwoordelijk gedrag bevordert, teneinde blijvende waarden te creëren.

Dit engagement vormt de basis voor de goede reputatie van onze onderneming en draagt in wezen bij tot het succes ervan op lange termijn. De basis hiervoor zijn bindende richtlijnen en duidelijke regels die berusten op SWARCO's gedragscode. Om deze houding te onderstrepen, biedt SWARCO met het Compliance Office niet alleen haar werknemers, maar ook haar klanten, leveranciers en andere zakenpartners een contactpunt dat klachten en informatie over twijfelachtige of vermeende overtredingen van wettelijke voorschriften, in het bijzonder onrechtmatig gedrag, of interne regels (bijv. gedragscode) accepteert en verwerkt.

Werknemers en derden hebben de mogelijkheid om ook anoniem melding te maken van onrechtmatig gedrag.
Compliance Office garandeert in ieder geval een vertrouwelijke behandeling.

U kunt het Compliance Office bereiken op het volgende adres:

SWARCO Compliance Office
Blattenwaldweg 8
A-6112 Wattens
T. +43-5224-5877-62
E. @email