KSR

Joukkoliikenteen priorisointi

KSR Joukkoliikenteen priorisointi

Kun valitset KSR:n, saat markkinoiden moderneimman joukkoliikennejärjestelmän.

Lyhyet matkustusajat ovat tärkeä kannuste kansalaisille siirtyä käyttämään linja-autoja ja junia. Toiminnanharjoittajille nopeampi ja sujuvampi joukkoliikennejärjestelmä tarkoittaa merkittäviä käyttökustannussäästöjä. Samalla taataan hyvin kehittynyt linja-auto- ja junaverkosto kaupunkien saastetason kestävää parantamista varten.


Joukkoliikenteen kiihdytysjärjestelmä KSR on suunniteltu kaikkiin yleisiin radiodataan pohjautuviin liikennevalojärjestelmiin.


INFRAPUNARADIOMAJAKAN PERIAATE
Paikallista synkronointia varten risteyksen lähestymisalueella käytetään infrapunapaikannusmajakkaa. Kun joukkoliikenneväline saapuu alueelle, liikennevalojärjestelmän pyytämiseen tarvittavat ilmoituspisteet välitetään majakasta ajoneuvoon. Ajoneuvo lähettää nyt vastaavat tiedot radioviestillä kyseisten ilmoituspisteiden kohdalla liikennevalojärjestelmään.


AUTOMAATTINEN AJONEUVOPROSESSI:
Kaikki reitit ja ilmoituspisteet on tallennettu ajoneuvon tietokoneeseen. Sijainti määritetään matkamittarin ja linja-autopysäkeillä tapahtuvan loogisen synkronoinnin avulla. Liikennevalopyynnöt välittää ja tallentaa ajoneuvon tietokone.


D-GPS (Differential Global Positioning System, differentiaalinen GPS-paikannus):
Ajoneuvon fyysinen sijainti selvitetään satelliittipaikannusjärjestelmällä. Kun kyseiset koordinaatit on saavutettu, liikennevalojärjestelmää ohjaavat dataviesti lähetetään ohjausyksikköön.


Tekniset tiedot