IG946

Induktiivinen silmukkailmaisin kaupunkiliikenteeseen (myös julkiseen liikenteeseen)

IG946 Induktiivinen silmukkailmaisin kaupunkiliikenteeseen (myös julkiseen liikenteeseen)

4-kanavaista silmukkailmaisinta IG946 käytetään liikennevalojärjestelmien signaalin tuottoon CAN-väylän ja kytkentälähtöjen kautta sekä liikennelaskentaan. Ilmaisin on suunniteltu DIN-kiskoasennukseen, ja se sisältää täydellisen ylijännitesuojamoduulin induktiivisia silmukoita varten.

TOIMINNALLINEN KUVAUS:

IG946CAN on enintään neljän induktiosilmukan liitäntään tarkoitettu induktiosilmukkailmaisin, ja se on kehitetty erityisesti liikennetekniikan sovelluksiin.

IG946 tarjoaa SWARCO TRAFFIC SYSTEMS -induktiosilmukkailmaisimien toiminnot ja erinomaiset ominaisuudet 19"-pistoliitäntätekniikalla DIN-kiskoversiona ja sisältää myös täydellisen ylijännitesuojamoduulin. Tämä integraatio minimoi johdotustarpeen ja vähentää merkittävästi tarvittavaa tilaa.

IG946 sisältää CAN-väylän sarjaliitännän tiedonsiirtoa varten. Bittinopeus tunnistetaan automaattisesti 10-500 kbps:n alueella, ja osoitteistus voidaan toteuttaa DIP-kytkimellä.

CAN-protokolla on suunniteltu erityisesti liikenteenohjaussovelluksiin. Vakioita tietosisältöjä ovat esim. tunnistustila, virhetila ja tunnistusreunat sekä käyttöaika ja aikaväli. Kaksoissilmukkajärjestelmässä lähetetään lisätietoja, kuten ajoneuvon nopeus, pituus ja suunta.

SWARCOn pyöräilysilmukkajärjestelmää käyttämällä on mahdollista tehdä luokittelu pyöräilijöihin ja muihin kuin pyöräilijöihin nopeus- ja ajosuuntatiedolla täydennettynä. Lisäksi ilmaisimen täydellinen parametrointi on mahdollista CAN-väyläliitännän kautta.

Ilmaisin käsittelee silmukat yksi toisensa jälkeen ennalta määrätyssä järjestyksessä (multipleksitila), eli ilmaisimen LC-oskillaatiopiiriin kytketään aina vain yksi silmukka induktanssina L. Koska virta kulkee aina vain yhden silmukan läpi, ilmaisimen kanavat eivät voi häiritä toisiaan.

Jos liitetyn induktiosilmukan vaikutusalueella on metallinen esine, myös LC-oskillaattorin taajuus muuttuu silmukan induktanssin pienenemisen vuoksi. Tämä muutos mitataan ilmaisimen arviointipiirissä, ja jos kytkentäkynnys ylittyy, kanavan kytkentälähtöihin (avoin kollektori) tulee varattu signaali. Erilaiset tuottotoiminnot, esim. läsnäolosignaali ja pulssisignaali, ovat mahdollisia.

Ilmaisin konfiguroidaan laitteen etupuolella olevan sarjahuoltoliitännän avulla. MaksutonLoopMaster-käyttöohjelmatarjoaa kätevän käyttöliittymän kaikkien parametrien ja diagnostiikka-arvojen muuttamista ja näyttöä varten. Konfiguroidut parametrit tallennetaan haihtumattomaan muistiin (EEPROM).

Edut

security

 Vandalisminkestävä
ja lujatekoinen

local_florist

Alhainen virran-
kulutus

star

Laaja
induktanssialue

settings

CAN-väylä-
liitäntä

Tekniset tiedot