NordicWay 3 - Fremtidens trafikløsninger i Norden

NordicWay 2 og NordicWay 3 er pilotprojekter indenfor Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS,) som skaber grundlag for informationsdeling mellem køretøjer, infrastruktur og netværksoperatører. Det endelige mål for NordicWay er at øge trafiksikkerheden, optimere trafikflowet og opnå de miljømæssige fordele, i form af reduceret CO2-forurening.


NordicWay er et samarbejde mellem offentlige myndigheder i Finland, Norge, Sverige og Danmark - samt private partnere, hvor SWARCO er en af aktørene som bidrager med sin ekspertise indenfor ITS-løsninger. EU delfinansierer projektet.

Deltagere i NordicWay, Haag. Fra venstre: Henrik Lomholt-SWARCO DANMARK, Anna Johansson-Jacques-Trafikverket, David Kristensveen-SWARCO NORGE, Ørjan Tveit-Statens vegvesen, Sofia Törnkvist-SWECO Sverige, Anders Bak Sørensen-Vejdirektoratet, Rune Lyster-Vejdirektoratet, Søren Gertz Schlundt-Vejdirektoratet, Caspar de Jonge-Ministry for Infrastructure & Water Works, Mads Gaml-Vejdirektoratet, Martin Andersson-Trafikverket, Freek van der Valk-SWARCO NL, Jeremy Cowling-SWARCO AG

Talking Traffic

Ørjan Hegg og David Kristensveen fra SWARCO Norge mødte for nyligt andre deltagere i NordicWay i Haag, hvor temaet var "Talking Traffic".

Talking Traffic er et samarbejde mellem det hollandske transportministerium, regionale- og lokale myndigheder og leverandører fra erhvervslivet. I Talking Traffic er det overordnede mål, at benytte informationsteknologi for at udnytte infrastrukturen mere optimalt.

Talking Traffic samarbejdet beskriver selv konceptet således:

På verdensplan, og definitivt i et lille og tæt befolket land som Holland, forsætter urbaniseringen og den øgede pladsmangel. Samtidigt ser vi en enorm stigning i brugen af mobile enheder og fremvæksten af IoT.  Dette skaber enestående muligheder for at organisere mobilitet på en smartere måde, og bedre udnyttelse af den begrænsede plads i vejnettet. Ny teknologi gør det mulig for mennesker, enheder og systemer, at dele informationer og kommunikere med hinanden.


Talking Traffic samarbejdet forventer, at alle chauffører i nærmeste fremtid, vil kunne benytte sig af rejseinformationer og kørevejledning i realtid via skærme i instrumentbrættet, navigationssystemer eller ganske enkelt via smartphones.

Gennem de seneste år, har vi i Norden set flere og flere løsnisninger indenfor C-ITS, rettet mod personbiler, tunge køretøjer og kollektiv trafik - og med den kommende indfasning af autonom kørsel, forventes etterspørgslen efter disse løsninger, at vokse yderligere. Ved at udnytte erfaringer fra Talking Traffic, er forhåbningerne at dette er information, som kan blive nyttig for de nordiske vejmyndigheder i deres videre arbejde med C-ITS.