SWARCOTHERM 150 / 150 E

Termoplast

SWARCOTHERM 150 / 150 E Termoplast

Termoplast er et afmærkningsmateriale, der påføres varmt og skaber højreflekterende vejafmærkninger med lang levetid. Termoplast er baseret på carbonhydridharpikser og indeholder en høj andel præfabrikerede glasperler. Da termoplast skal smeltes før påføring på vejfladen, kræves der specielle afmærkningsmaskiner med varmeelement. Applikationsmetoderne er forskellige og afhænger af det resultat, som ønskes opnået. De PE-poser, som materialet er pakket i, er en del af formlen og smeltes sammen med materialet, så der ikke produceres affald under afmærkning.

Termoplast sikrer højkvalitetsmarkeringer og imponerer frem for alt ved øget holdbarhed, fremragende refleksionsværdier både dag og nat og under våde forhold og giver yderligere muligheder for at øge færdselssikkerheden, f.eks. i form af hørbare og synlige markeringer.

RPA TEST RAPPORT UDARBEJDET AF BAST FOR SWARCOTHERM 150 / 150 E

Testcertifikat nr.

Lag-

tykkelse

Forbrug

drop-onmiddel

Trafiktekniske egenskabermm

Materiale

NSM

Betegnelse
(anden betegnelse kan forekomme - se tilsvarende testcertifikat)

Ny tilstand

Brugt tilstand

kg/m²

kg/m²

Type II-afmærkninger

2010 1DH 03.08

2,0

4,00

0,40

SWARCOLUX 300-1000
T14 MK25

P7, S4, R5, RW3, Q5, T2

P7, S2, R3, RW4, Q5

2010 1DH 03.07

3,0

6,00

0,40

SWARCOLUX 300-1000
T14 MK25

P7, S5, R5, RW3, Q5, T2

P7, S1, R3, RW3, Q5

Downloads

Downloads