1120 SERIEN - 1C

Alkyd-maling til zoneafmærkning

1120 SERIEN - 1C Alkyd-maling til zoneafmærkning

Alkyd-maling 1120-serien til zoneafmærkning er baseret på sojaafledt alkydharpiks blandet med et akrylmateriale for at opnå den bedste balance mellem lang- og kortsigtet ydelse. Malingen har en fremragende holdbarhed og filmfleksibilitet og er fremstillet til at opfylde de højeste kvalitetsstandarder. Lidt længere åbentid og mindre viskositet garanterer fremragende strømning og udjævning.


Dette traditionelle produkt kan anvendes, når klimatiske forhold ikke tillader anvendelse af vandbaseret maling. Malingen giver højsynlige linjer og anbefales til trafikafmærkning på parkeringspladser og alle andre asfalt- og betonbelægninger.

FORDELE

  • Indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC) <450 g/l
  • Formuleret uden bly eller andre giftige tungmetaller
  • Høj fleksibilitet
  • Fremragende vedhæftning til substratet giver længere holdbarhed.
  • Hurtig tørring under forskellige klimatiske forhold.
  • Lykker og tørrer ved ilteksponering.
  • Kan anvendes med konventionelt eller luftfrit sprøjteudstyr.
  • Ryst eller rør og brug - ingen fortynding nødvendig.
  • Særdeles god strømning og udjævning.

Downloads

Downloads