OMNIA

Software til integration af heterogene ITS-applikationer

OMNIA Software til integration af heterogene ITS-applikationer


OMNIA

SWARCOs løsning til integration af heterogene ITS-applikationer. OMNIA er operatørens interface for overvågning og styring af alle integrerede ITS-enheder (VMS, detektorer, sensorer, barrierer ... ). Det omfatter styring af integrerede delsystemer såsom CCTV, automatisk hændelsesdetektering, håndhævelse mv.


MISTIC

SWARCOs platform til trafikmodellering for motorveje og overvågning af byer. MISTIC bygger motorerne til trafikestimeringer og prognoser.


Strategi Manager

SWARCOs modul til at støtte beslutningsprocessen, der hjælper operatørerne med at træffe de mest hensigtsmæssige beslutninger der skal tages for alle kendte trafiksituationer, for at nå de servicemål og bestemmelser, der vedrører trafik og miljø. Der fokuseres på styringen af alle tilsluttede systemer og enheder, der kan påvirke trafik og mobilitet for at sikre effektivitet, reaktivitet og sikkerhed på vejnettet.

  • Høj fleksibilitet for at imødekomme kundernes behov
  • Fleksibel integration af 3. parts produkter og eksisterende udstyr
  • Integreret ITS-system:
    By-, motorvejs- og offentlig transportanvendelse i et centralt sytem, aktiv for f.eks. ringveje og tunneller
  • Opfylder internationale standarder: NTCIP