KAS INDUKTIONSLOOP

Klar til brug-loop og tilbehør

KAS INDUKTIONSLOOP Klar til brug-loop og tilbehør


Induktionsloopene installeres normalt i firkantet eller rektangulær form. Installation i asfalt- eller betonunderlag kræver en savspalte med følgende geometriske mål: dybde: ca. (40-70) mm, bredde: ca. (8-9) mm.

Afhængigt af omkredsens og loopets form opnås forskellige induktansværdier Loopinduktanserne ovenfor ligger inden for det optimale driftsområde (60-300) μH for detektorerne i SWARCO TRAFFIC SYSTEMS. Inden for dette område opnås den højeste følsomhed.

Længden af loopets strømforsyningskabel kan reduceres!

Vær opmærksom på følgende inden forsegling:

 • Savspalten skal være tør og fri for støv.
 • Loopledningen skal fører helt ned i bunden af savspalten. Kiler af træ eller silikone kan bruges til at fastgøre loopledningen.
 • Fyld nøje savspalten op. Brug kun så meget tætningsmiddel som nødvendigt for at fylde åbningen.
 • Lad tætningsmidlet hærde.
 • Loopet må ikke kunne bevæge sig i åbningen eller kanalen, og loopets position må ikke ændres.
 • Ændring i loopets position kan skyldes:
  • Tunge køretøjers passage (lastvogne, tankvogne ... )
  • Svingbroer
  • Forskellige materialer, hvori loopet er nedlagt, f.eks. en tredjedel af loopet ligger i cement, to tredjedele i den sorte top.


SVM FORSEGLINGSMASSE TIL SAMMENFØJNINGER

Til fyldning og forsegling af kabelsammenføjninger tilbyder SWARCO en 2-komponents fyldt polyurethanstøbharpiks PU 4009 (grå eller sort). Efter endelig hærdning vil forseglingsmassen være elastisk og ufølsom over for frost eller varme.

For flere detaljer henvises til databladet SVM FORSEGLINGSMASSE TIL SAMMENFØJNINGERi downloadområdet.

SWARCO tilbyder en loopdiagnoseenhed til kontrol af loopværdierne. SDG3000.

Obs!

Jernforstærkning i jorden reducerer induktansloopenes følsomhed. Jo mindre afstanden er mellem loop og forstærkning, desto lavere er følsomheden. Spor, bjælker, rist eller stålkonstruktioner skal betragtes som sådanne forstærkninger. Hvis det er muligt, bør jernforstærkninger undgås i planlægningsfasen eller i loopene nedlægges lavere.

              

SÆRLIGE ANVENDELSESOMRÅDER:
Loopinstallation under vejbelægning

Loop anlægges i sandstenlaget mellem det nedre gruslag og vejbelægning.

Downloads

Downloads