Taktile markeringer

Vejledningssystemer.


"EUROTAC taktile styringssystemer er et væsentligt bidrag til at gøre det offentlige rum barrierefrit og bedre tilgængeligt for handicappede, hvilket forbedrer livskvaliteten og mobiliteten hos blinde og synshandicappede."

Bianca Schönheit, Produktchef, Road Marking Systems Division

Hvordan kan togstationsplatforme, ventezoner ved zebra-krydsninger, gangbroer og korridorer i bygninger let eftermonteres med et taktilt vejledningssystem til synshandicappede? SWARCO besvarer dette spørgsmål intelligent med EUROTAC.

Mobilitet er et grundlæggende socialt behov. For at lette deltagelse af synshandicappede
eller blinde mennesker i hverdagen, er specielle taktile styringssystemer en vigtig hjørnesten i forbedring af livskvaliteten
. EUROTAC giver langsgående og tværgående orientering, vejledning og advarsel, som f.eks. ved fodgængerovergange eller sporvogns- og busstoppesteder.

Den perfekte produktionskvalitet og det perfekte design af EUROTAC gør det muligt at bruge det ikke kun i det offentlige rum, men også i bygninger på glat gulv af høj kvalitet, f.eks. på granit eller marmor. Enkeltfarvede taktile markeringer fremstilles i forskellige farver på anmodning, hvilket giver god kontrast, når de påføres på en bestemt overflade.