SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Společnost SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., jako dceřiná společnost SWARCO TRAFFIC AUSTRIA GmbH, většinově vlastněná společností SWARCO AG, pokrývá všechny prodejní, projektové a servisní činnosti související s provozem řízení dopravy v České republice, např. dopravu ve městě, řízení meziměstské dopravy, parkování, veřejnou dopravu a elektromobilitu.

Kromě hlavního města Prahy společnost SWARCO TRAFFIC CZ působí ve více než 20 partnerských městech po celé České republice.
 

Kontaktní údaje

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

Pod Višňovkou 1661/37

140 00 Praha 4

Česká republika

T. +420 241 441 024

E.office.stcz@swarco.com

Důležité kontakty

Obchodní oddělení

Pavel Koudelka
tel. +420 241 44 4829
e-mail: pavel.koudelka@swarco.com

Technické oddělení

Stanislav Müller
tel. +420 241 44 2567
e-mail: stanislav.muller@swarco.com

Projektový manažer

Ing. Michal Tulpa
tel .: +420 241 44 4804
e-mail: michal.tulpa@swarco.com

Vedení společnosti

Tereza Tulpová
tel .: +420 241 44 1024
e-mail: tereza.tulpova@swarco.com

Místo registrace: Praha

Registrační číslo společnosti: 25680595

DIČ: CZ25680595

Místně příslušný soud: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 60652

Orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Česká obchodní inspekce

Inspektorát pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2, Česká republika

Tel .: +420 296 366 111

Politika společnosti

Soustavné zkvalitňování péče o zákazníka

Vysoká kvalita dodávek produktů a služeb pro systémy řízení dopravy a zpracování dopravních dat

Trvalé rozšiřování sortimentu dodávaných technologií a systémů

Odborný a profesní růst zaměstnanců společnosti

Vysoká osobní odpovědnost zaměstnanců za kvalitu odváděné práce

Péče o životní prostředí a minimalizace negativních vlivů působení společnosti na životní prostředí

Dodržování požadavků zákonů a dalších předpisů

Downloads

Downloads