2-komponentní systémy

Odolné a ekonomické řešení

2 komponentní kapalinové systémy pro značení vozovky nabízejí trvanlivé a ekonomické řešení pro značení dlažby na světových dálnicích. Jsou to značkování, které umožňuje dlouhodobý výkon, náklady na životní cyklus a širokou škálu aplikačních technik, které zlepšují bezpečnost motoristů a poskytují agenturám dlouhodobé řešení pro značení. Dnešní formulace a aplikační techniky se vyvíjely tak, aby poskytovaly zvýšenou bezpečnostní výhodu pro motorovou veřejnost, které zahrnují lepší reflexní, slyšitelný profil a ekonomické řešení stříkáním v tenké lince.Aplikace dvoukomponentního systému