ZNAČKY PRO CYKLOSTEZKY

Chytré značky pro cyklostezky

ZNAČKY PRO CYKLOSTEZKY Chytré značky pro cyklostezky

Základními orientačními prvky jsou:

  • Tabule
  • Šipky / směrové značky
  • Další značky

V závislosti na velikosti písma značky vyžadují různé rozměry. Velikost písma 63 mm a dva řádky na směrové tabuli vyžadují rozměry 250 x 1 000 mm. To lze považovat za přibližné vodítko pro městské prostředí. Za městem na obecnou směrovou značku stačí 200 x 800 mm. Pro oba rozměry je DAMBACH Noval s množstvím různých možností montáže ideálním řešením.


Značení pro cyklisty podle federálního státu Severní Porýní-Vestfálsko

V souladu s "Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club" federální stát Severní Porýní-Vestfálsko zadal zvláštní pokyny pro značení cyklistických tras.


Individuální řešení


Technické údaje


Značení cyklostezek podle pokynů spolkového státu Severní Porýní-Vestfálsko

Typ

Rozměry

Barva

Max. počet řádků

Velikost písma

Velikost piktogramu

Velikost šipky

Standardní značky

1000 x 500 mm

bílá / červená

7

65

70

150


750 x 600 mm

bílá / červená

5

65

70

150


500 x 500 mm

bílá / červená

4

50

50

80


200 x 1000 mm

bílá / červená

2

65

70

80

Střední značky

400 x 400 mm

bílá / červená

2

35

35

80


200 x 200 mm

bílá / červená

-

-

35

60

Turistické značky

520 x 450 mm

bílá / zelená

4

35

80

35

Typ "A"

520 x 450 mm

bílá / zelená

2

35

80

70

Typ "B"

230 x 200 mm

bílá / zelená

-

-

60

35