ZNAČENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

Chytrá značení dětských hřišť a parků

ZNAČENÍ DĚTSKÝCH HŘIŠŤ Chytrá značení dětských hřišť a parků

Speciální značky pro dětská hřiště a podobná místa.

Playground sign

Playground sign

Playground sign

Playground sign

Public playground sign

K 001

K 004

K 005

K 006

K 011

Playground sign

Playground sign

Playground sign

Playground sign

Playground sign

K 012

K 013

K 015

K 016

K 018

Playground sign

Playground sign

Playground sign

K 003

K 014

K 002

Plochá značka 2 mm

Typ

Velikost

Identifikační číslo

M / kus

K 001

500 x 350

715 300

161,00

K 002

400 x 600

715 301

127,00

K 003

750 x 500

715 302

205,00

K 004

600 x 400

715 303

127,00

K 005

600 x 400

715 304

127,00

K 006

600 x 400

715 305

167,00

K 011

500 x 350

715 310

161,00

K 012

750 x 500

715 311

139,00

K 013

600 x 400

715 312

127,00

K 014

400 x 600

715 313

127,00

K 015

600 x 400

715 314

127,00

K 016

600 x 400

715 315

168,00

K 018

600 x 400

715 317

127,00