BEZPEČNĚJŠÍ CESTA DO ŠKOLY

Značky, které dělají cestu do školy bezpečnější

BEZPEČNĚJŠÍ CESTA DO ŠKOLY Značky, které dělají cestu do školy bezpečnější

Označení autobusových zastávek u škol, signalizační zařízení, osvědčená varovná signalizace a bezpečnostní zábrany, to vše zvyšuje bezpečnost dětí na cestě do školy.
 
Příklady zobrazených značek jsou k dispozici jako ALFORM nebo ploché hliníkové značky.