BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY PRO PRÁCE NA SILNICÍCH

Robustní a flexibilní

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY PRO PRÁCE NA SILNICÍCH Robustní a flexibilní

Bezpečnostní systém společnosti SWARCO zajišťuje řádnou ochranu městských a meziměstských stavenišť.


MODULOVÝ A ROZŠIŘITELNÝ

Bezpečnostní systém pro staveniště je modulární konstrukce. Mezi základní prvky patří bezpečnostní základní deska, trubka bezpečnostního stojanu a hliníkové univerzální svorky. Tyto prvky umožňují rychlou montáž požadovaných dopravních značek, bariér, osvětlení staveniště nebo podobných zařízení. Celou produktovou řadu pro zajištění bezpečnosti stavenišť lze individuálně sestavit. Základové desky lze spojit, aby byly nosné pro větší značky nebo kombinace značek a závor.