KSR

Systém pro prioritizaci veřejné dopravy

KSR Systém pro prioritizaci veřejné dopravy

KSR je systém pro prioritizaci veřejné dopravy.

Krátké cestovní doby jsou pro občany důležitým motivem pro použití sítě autobusů a vlaků k jejich přepravě. Pro provozovatele této sítě pak znamená rychlejší a plynulejší systém veřejné dopravy výrazné úspory provozních nákladů. Současně je zajištěna dobře rozvinutá autobusová a vlaková síť pro udržitelné zlepšování úrovně znečištění ve městech.


Systém prioritizace veřejné dopravy KSR je určen pro všechny obvyklé systémy světelné signalizace s komunikací pomocí rádiových daty.


PRINCIP INFRAČERVENÉHO RÁDIOVÉHO SIGNÁLU:

Pro místní synchronizaci se v přibližovací oblasti křižovatky používá infračervený polohový maják. Když vozidlo hromadné  dopravy vstoupí do přibližovací oblasti křižovatky, žádost o poskytnutí údajů, potřebných pro vyžádání přednosti vozidla na příslušném řadiči se přenesou z majáku do vozidla. Prostřednictvím rádiových zpráv vozidlo následně v příslušných bodech předchozí žádosti odpovídá - odesílá požadovaná data do řadiče.


AUTOMATICKÉ CHOVÁNÍ VOZIDLA:
Všechny trasy a přihlašovací body jsou uloženy v palubním počítači vozidla. Poloha je určena odometrem a logickou synchronizací polohy na autobusové zastávce. Odesílání žádostí z vozidla do řadiče je přenášeno z palubního počítače a žádosti jsou ukládány.


D-GPS (Diferenciální globální polohovací systém):
Skutečná poloha vozidla se zjišťuje pomocí satelitního polohovacího systému (GPS). Žádosti o prioritizaci jsou zasílány řadiči po dosažení odpovídajících souřadnic vozidlem.


Technické údaje


KSR DF MODEM:

Způsob přenosu

simplex (volitelně poloviční duplex)

Míra přenosu

přepínatelný 1 200 bit/s nebo 2400 bit/s

Modulační metoda

FFSK (podle VdV)

Frekvence modulace pro logickou "jedničku"

1200 Hz pro 1200 bit/s a 2400 bit/s

Modulační frekvence pro logickou "nulu"

1,800 Hz pro 1200 bit/s; 2,400 Hz pro 2,400 bit/s

Datové rozhraní k CPU KSR

CAN-Bus

Spotřeba energie

20 W typická

Správa zpráv a ukládání protokolů

Minimálně 8000 vstupů


NAPÁJECÍ NAPĚTÍ:

Zdroj napájení

primární pulzní spínací zdroj

Rozměry

3 výškové jednotky, 8 hloubkových jednotek

Napětí

+24 V, celkový výkon: 60 W

MECHANICKÁ KONSTRUKCE:

Mechanický design

19" rozvaděčový rack, 3 výškové jednotky

Šířka

v závislosti na úrovni rozšiřování, počínaje 42 hloubkovými jednotkami

Rozsah provozních teplot

-20 ° C až +70 ° C (okolní teplota)


ZÁKLADNÍ VERZE KSR (MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ ROZŠIŘENÍ):

Seriál:

1 napájecí zdroj, 1 master backplane (CPU), 1 slave backplane (radiový datový modem)

Paralelní:

1 napájecí zdroj, 1 master backplane (CPU), 1 slave backplane (rádiový datový modem), 1 I / O 64

Rozšiřitelné vedlejší podřízené podpěrné plány


KSR CPU:

AMD Elan 520

133 MHz

CompactFlash Card - volitelná

8 MB až 1 GB

Kapacita EPROM volitelná

256 kByte

Bezpečnost dat

GoldCap na palubě pro RAM a RTC

WatchdogROZHRANÍ:

Sériová rozhraní

6 x RS 232, případně RS 422, RS 485, 20 mA

Paralelní vstup / výstup:


Paralelní vstupy / výstupy

192 kanálů

Vstupy

Optočlen izolovaný

Výstupy

Optočlen izolovaný

Normální operace

Stavové zobrazení vstupů / výstupů pomocí LED, zobrazení stavu komponent