OMNIA

Software pro integraci heterogenních aplikací ITS

OMNIA Software pro integraci heterogenních aplikací ITS


OMNIA

Řešení SWARCO pro integraci heterogenních aplikací ITS. OMNIA je operátorovou přední linií pro monitorování a řízení všech integrovaných zařízení ITS (VMS, detektory, senzory, závory... ). Zahrnuje správu integrovaných subsystémů jako CCTV, automatickou detekci incidentů, enforcement,...atd.

MISTIC

Platforma SWARCO pro dopravní modelování provozu na dálnicích a městský dohled. MISTIC vytváří data pro odhad a prognózu provozu.

Strategický manažer

Modul SWARCO pro podporu rozhodování pomáhá provozovatelům podniknout nejvhodnější akce, aplikovatelné pro každou rozpoznanou dopravní situaci, k naplnění cílů a zásad souvisejících s dopravou a životním prostředím. Zaměřuje se na správu všech připojených systémů a zařízení, které mohou ovlivnit dopravu a mobilitu, k zajištění efektivity reaktivity a bezpečnosti silničních sítí.

  • Vysoká flexibilita pro uspokojení potřeb zákazníků
  • Pružná integrace produktů třetích stran a stávajících zařízení
  • Integrovaný systém ITS:
    Aplikace pro městskou, dálniční a hromadnou dopravu v jednom centrálním systému, výhodou např. obchvaty a tunely
  • Splňuje mezinárodní normy: NTCIP