OMNIA

Software pro integraci hereogenních aplikací ITS

OMNIA Software pro integraci hereogenních aplikací ITS


OMNIA

Řešení SWARCO pro integraci heterogenních aplikací ITS. OMNIA je přední operátor pro monitorování a řízení všech integrovaných zařízení ITS (VMS, detektory, senzory, závory... ). Zahrnuje správu integrovaných subsystémů jako CCTV, automatickou detekci incidentů, vymáhání atd.

MISTIC

Platforma SWARCO pro dopravní modelování dálnic a městský dohled. MISTIC buduje motory pro odhad a prognózu provozu.

Manažer strategie

Modul SWARCO pro podporu rozhodování, který pomáhá provozovatelům podniknout nejvhodnější akce, aby se mohli aplikovat na každou uznanou dopravní situaci, aby dosáhly cílů a politik služby souvisejících s dopravou a životním prostředím. Zaměřuje se na správu všech připojených systémů a zařízení, které mohou ovlivnit provoz a mobilitu, aby se zajistila účinnost, reaktivita a bezpečnost silničních sítí.

  • Vysoká flexibilita pro uspokojení potřeb zákazníků
  • Flexibilní integrace produktů třetích stran a stávajících zařízení
  • Integrovaný systém ITS:
    Aplikace měst, dálnic a hromadné dopravy v jednom centrálním systému, výhodou např. kruhových komunikací a tunelů
  • Splňuje mezinárodní normy: NTCIP