ACTROS.net

Dopravní řadič

ACTROS.net Dopravní řadič

ACTROS.net používá standardizovaný komunikační hardware a speciální softwarový balík. Skupinová řídicí jednotka je vybavena technologií pro řízení dopravy založenou na jazyce Java, která je podobná řídicí jednotce ACTROS. Funkce, jako je skupinový časovač nebo dopravně závislá volba, mohou být tedy implementovány jako řídicí funkce. Individuálně vybrané komponenty zaručují optimální design a spolehlivý provoz.

Výhody

  • Řízení skupiny řadičů
  • Synchronní přepínání řadičů
  • Synchronní rozhraní API pro implementaci dopravně závislé volby programu
  • Časové řízení nebo dopravně závislá volba programu
  • Centrální synchronizace času s DCF, přes NTP
  • Přenos hodnot detektoru pro dopravně závislou volbu programu
  • Předávání diagnostických informací řízené skupiny pomocí GSM
  • Displej v ovládacím prvku BDI-2

Technické údaje

Hardware
Procesorová jednotka Standardní modul LS2000, který se používá také jako řídicí jednotka ACTROS, OCIT a X-KOM. ACTROS.net, je řízen pomocí samostatného ovládacího prvku BDI-2.
Komunikační hardware Standardní terminálový server zodpovědný za vytvoření síťového připojení s připojenými řadiči prostřednictvím připojených modemů (protokol IP). Alternativně: GSM modem pro přenos chybových hlášení založených na SMS. Paralelní vstupy a výstupy lze volitelně připojit ke skupinové řídící jednotce prostřednictvím modulu IO64.
Software
Propojení ACTROS.net Na základě protokolu OCIT používaného v dopravím řadiči.
Konfigurace Ovládání skupiny několika řadičů pomocí časovače nebo dopravně závislé volby programu
Dopravně řídicí technologie Pro implementaci dopravně závislé volby programu se používá funkce dopravních technologií s periodou jedné sekundy. Hodnoty detektorů z jednotlivých vzájemně propojených řadičů jsou odesílány do řadiče ACTROS.net jako souhrnné hodnoty detektorů (měření hustoty provozu vozidel za sekundu); úrovně obsazenosti detektoru pro interval měření je také odesílán do ACTROS.net. Prostřednictvím parametrů (způsob zadávání paramatrů závisí na typu řídicí jednotky ACTROS) je také možné číst a nastavovat specifické hodnoty související s dopravou ve skupinové řídicí jednotce, což umožňuje řídící zásahy, které přesahují rámec výběru signálních programů.
Typy zpráv Zprávy o poruchách připojených řídicích jednotek, informace o stavu (stav dveří skříně řadiče, detektory a návěstidla, poruchy napájení), aktuální zdroj času (centrální, místní rádiové hodiny, interní křemenné hodiny).

                                                            

Ke stažení

Ke stažení