ACTROS.c

Funkční, na míru navržený řídicí systém pro dopravní signalizaci

ACTROS.c Funkční, na míru navržený řídicí systém pro dopravní signalizaci

Různá podporovaná centrální rozhraní umožňují snadnou integraci do všech důležitých prostředí pro řízení provozu. Za tímto účelem je plně podporován zejména otevřený standard pro centrální rozhraní OCIT. ACTROS také podporuje rozhraní pro výrobce, včetně počítačových rozhraní SIEMENS. ACTROS provádí následující řídící procesy: LISA +, VS-PLUS, PDM / TL (s pohybem), TRELAN / TRENDS, stejně jako další modifikace v jednotlivých programových sekvencích. Využívá se především rozsáhle vybavená standardní dopravní inženýrská platforma LISA +.
 

Technické údaje

Pouzdra
Standardní skříň s / bez části veřejné služby Velikost 0 dle DIN 43629 část 1, IP54
Řídící elektronika
Max. počet skupin signálů 18
Max. počet výstupů lampy 72
Počet výstupů lampy na ovládací desku 24
Max. počet I / O 48
Počet vstupů / výstupů na kartu I / O 16 vstupů, 8 výstupů
Ovládání související s dopravou

Pevný časový program, řízení hodin, skupina signálů a fázově orientovaná, dopravně řízené ovládání, koordinovaná kontrola aktivačních bodů LISA + nebo volně programovatelná v ovládacích prvcích Java, jako jsou VS-Plus, PDMe / TL, MOTIONe, Trelan Trendy, BALANCE

Centrální provoz / rozhraní

OCIT, V1.1 a V2.0 stejně jako profil 2 a profil 3, SB12, SB15, SB16, VnetS, SSI, DVI 35, CANTO, ACTROS.connect

Úkon Řídící jednotka, integrovaná manuální řídicí jednotka, webový server
Systémové hodiny 0,5 s, 1 s
Sekvence signálů

Volně programovatelné, standardní podle směrnic pro dopravní signální systémy (RiLSA)

Veřejná doprava Zprávy R09 podle normy VÖV 04.05.1 standard
Zabezpečení signálů

Navrženy technologií, která je bezpečná při selhání; monitorování proudu a napětí všech výstupů podle DIN VDE 0832 Část 100 a směrnic pro systémy signalizace silniční dopravy (RiLSA).

Výkonová elektronika
Max. spotřeba energie bez příkonu lampy typ. 50 VA, max. 300 W
Síťové napětí 230 V (-15 ... +10%)
Napájecí frekvence 50 Hz (-5 ... + 5%)
Přípustné napětí lampy 40 V (kompatibilní s LED diodami OCIT) / 230 V
Příkon lampy na výstup signálu

8 až 460 W v případě vysílačů signálu 230 V, 3 až 52 W v případě 40 VLED signálních vysílačů

Max. příkon lampy na výstup signálu 460 W nebo 2 A
Max. příkon lampy na řídicí jednotku 3,000 W nebo 13 A
Max. příkon lampy na kontrolní kartu 1,800 W nebo 8 A