Dynamické parkovací značky

Pomozte svým návštěvníkům

Dynamické parkovací značky Pomozte svým návštěvníkům

Tento informační znak může být použit pro živé aktualizované informace návštěvníkům v parkovacích prostorech. Můžete komunikovat přímo s jedním řidičem a poskytnout jim jejich platební status. Je také velmi vhodné poskytnout informace o dostupném parkovišti ve velkých oblastech, zobrazující mapový pohled s životním stavem dostupných parkovacích míst. Tyto znaky jsou samozřejmě také kvalitní, připravené pro drsné povětrnostní podmínky na severu.