Fietspaden

Een fietspadmarkering wordt gebruikt om fietspaden van aangrenzende autoverkeer af te bakenen. Ze worden meestal gebruikt in verstedelijkte gebieden waar ruimte schaars is en gemotoriseerde en fietsverkeer moet worden gesitueerd naast elkaar. Een opvallende kleur beschermt fietsers, vandaar dat vaak voor een kleur rood wordt gekozen.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de anti-slip eigenschappen van het oppervlak. Afhankelijk van het markeringsmateriaal worden verschillende stroefheidsmiddelen gebruikt (bijvoorbeeld kwartszand, gekleurd zand, glasgranulaat). Deze stroefheidsmiddelen kunnen al in het materiaal verwerkt zijn of als nastrooimiddel worden toegepast.

SWARCO biedt een breed scala van producten die geschikt zijn voor fietspaden. Onze markeringsmaterialen zijn met name elastisch en zijn daardoor niet alleen ideaal voor fietspadmarkeringen, maar voor een andere grote oppervlakken.

Beschrijving

Productblad

1-K K815 fietspadverf

Koudplast RP15 rollplast fietspadmarkering

Koudsprayplast KSP fietspadmarkering

Koudplast fietspadmarkering

Koudplast reibeplast fietspadmarkering